Els efectes del nou cartipàs municiapl aprovat ahir entre Barcelona en Comú i el Partit dels Socialistes de Catalunya, farà […]

Relleu al davant del districte